Gå till innehåll

Den här sidan ger information och instruktioner till personal på boende-enheter som ska hjälpa sina klienter med att ansöka om Funktionshinderkortet.

EU:s Funktionshinderkort kan endast ansökas genom ett redan existerande, officiellt beviljat beslut.

Beslut som berättigar till Funktionshinderkortet är:

• Fpa:s handikappbidrag för personer under 16 år

• Fpa:s handikappbidrag för personer över 16 år

• Fpa:s vårdbidrag för pensionstagare

• Stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (s.k. beslut om individuell färdtjänst)

• Beslut om färdtjänst enligt handikappservicelagen

• Dagsverksamhet enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp

• Beslut om serviceboende i enlighet med handikappservicelagen (A)

• Beslut om personlig assistans i enlighet med handikappservice (A)

• Tolktjänst för personer med hörselskada (A)

• Tolktjänst för personer med hörsel- och synskada (A)

• Tolktjänst för personer med talskada (A).

• Synskadekort (A)

• Avtal om närståendevård (Funktionshinderkortet är avsett för den som får närståendevård) (A)

• Beslut om ledsagartjänst (som en del av färdtjänst enligt handikappservicelagen eller som en del av socialvårdslagens beslut om stöd för rörlighet) (A)

• Beslut enligt ett specialomsorgsprogram och därtill anknytande tjänster (A)

• Beslut om särskilt stöd (A)

(A) = Vissa beslut berättigar till ett A-märke på Funktionshinderkortet, med vilket man kan välja att visa att man behöver assistent eller stödpersoner med sig.

Genom A-märket får en assistent komma med gratis till Funktionshinderkortets besöksmål, om tjänsteproducenten inte uttryckligen meddelar annat.

Så här beställer du kortet på ett boende:

  1. Kontrollera att klienten har ett beslut som berättigar till kortet (se listan ovan).
  2. Fyll i Fpa:s blankett för beställningsansökan av Funktionshinderkortet (VK1) och komplettera den med en fungerande e-postadress. Om klienten inte har en egen e-postadress, går det bra att använda t.ex. en nära släktings eller personalens e-postadress. . E-postadressen behövs också för att slutföra kortansökan på nätet.
  3. Skicka beställningsblanketten för Funktionshinderkortet till Fpa. OBS! Om klienten inte har nätbankskoder, vilket krävs för att logga in sig på Fpa:s kundtjänst på nätet, ska ni skicka beställningsblanketten inklusive bilagor per post. (Blanketten och instruktionerna finns på adressen www.fpa.fi).
  4. När Fpa har kontrollerat att beslutet är giltigt, får ni en beställningslänk för Funktionshinderkortet på den adress ni uppgett på beställningsblanketten. Genom beställningslänken kan ni logga in på beställningssystemet. Försäkra er i det här skedet om att kortinnehavarens ansiktsfoto har sparats på den enhet (dator/tablett/telefon) som ni kommer att slutföra kortansökan på. OBS! Ansiktsfotografiet behöver inte vara taget i en fotobutik, utan kan i stället vara taget själv t.ex. med en mobiltelefon.
  5. Fyll i kortbeställningen på nätet.
  6. I den kompletterande delen av kortbeställningen kan ni också välja en eller flera symboler på kortet, som beskriver kortinnehavarens behov av hjälp och stöd. Ni kan också lägga till en QR-kod på Funktionshinderkortet, som hjälper kortinnehavaren att berätta om sina egna behov av stöd. Mera information om QR-koden hittar du här.
  7. Funktionshinderkortet färdigställs genom att betala kortbeställningen via nätbankskoder.

OBS! Om kortinnehavaren inte har nätbankskoder, går det att beställa en pappersräkning för kortbeställningen. Om ni vill ha en pappersräkning, ska ni fylla i kortbeställningen fram till betalningspunkten, varpå ni ska kontakta Funktionshinderkortets byrå. Berätta att ni behöver en räkning och uppge adressen räkningen ska skickas till. En pappersräkning kan skickas till den hemadress som uppgetts i ansökan, eller t.ex. direkt till klientens förmyndare.

Om ni använder pappersräkning, skickas kortet för produktion först då Funktionshinderkortets system visar att kortbeställningen har betalats. På grund av detta är leveranstiden för Funktionshinderkortet längre vid betalning av pappersräkning.