Gå till innehåll

EU:s Funktionshinderkort väcker många frågor. På denna sida har vi samlat svar på de oftast ställda frågorna.

Att ansöka om kortet

Förutsättningen för att få kortet är att man har ett gällande officiellt beslut (till exempel en handikappförmån från Fpa eller ett beslut som baserar sig på handikappservicelagen). En mera detaljerad lista över kriterierna finns på de här sidorna under rubriken Hur ansöker jag om Funktionshinderkortet?

EU:s Funktionshinderkort kostar 10 euro för den som beställer det. I kortets pris ingår producerandet av det inplastade kortet, tryck i punktskrift, personalisering av kortet enligt varje kunds önskemål samt leverans per post av kortet till den adress kunden uppger. Kortets pris bestämdes vid ett möte vid Handikappforums styrelse i april 2018.

EU:s Funktionshinderkort gäller i tio (10) år. Efter detta kan kortet förnyas.

För att kortet skall vara till hjälp och stöd för dem som har det största behovet av kortet har man blivit tvungen att begränsa antalet personer som får kortet. Enligt en utredning som gjordes av Institutet för hälsa och välfärd under våren 2017 har antalet personer som kan få kortet begränsats till ca. 300 000 personer. En del av dessa personer har möjlighet att få en A-märkning på sitt kort (behov av assistent).

Ansökan och beställning av EU:s Funktionsnedsättningskort sker i två steg. Först levererar man beställningsblanketten och behövliga bilagor till Fpa. Efter detta fyller man i ansökan för Funktionshinderkortet på nätet. Se de detaljerade anvisningarna under rubriken Hur ansöker jag om Funktionshinderkortet?

EU:s funktionshinderkort måste vara identiskt i alla länder, så att kortet är identifierbart och känt också utanför Finland. Därför måste EU:s funktionshinderkortet vara ett separat kort.

Ett självtaget fotografi räcker om bilden är tydlig och det går att identifiera kortets innehavare.

Kortbeställningen betalas på nätet i samband med att kortet färdigställs. Om du eller en person som gör beställningen inte har tillgång till bankkoder och du behöver en pappersräkning, ska du kontakta Funktionshinderkortets byrå.

På baksidan av kortet kan du om du så önskar lägga till en QR-kod och olika symboler, med vilka du kan berätta mera om ditt behov av stöd. QR-koden innehåller en länk till en egen webbsida. Läs mera om QR-koden här: Vad är QR-koden? Symbolerna hittar du mera information om här: Symbolerna hjälper vid kundservice.

Användning av kortet

EU funktionshinderkortets besöksmål hittar du på de här sidorna under rubriken Besöksmål för EU funktionshinderkortet. 

Vi arbetar aktivt med att göra EU funktionshinderkortet så välkänt och bekant som möjligt. För att så många som möjligt ska känna till kortet i hela landet, behöver vi dock också stöd och hjälp från handikapporganisationer och loka aktörer så som t.ex. tjänsteproducenterna. Vi tar gärna emot samarbetsförslag på adressen vammaiskortti@kvps.fi.

Annat

För utvecklingen av EU funktionshinderkortet ansvarar Funktionshinderkortets byrå. Byrån fungerar i nära samarbete med olika Organisationer för funktionshindrade , tjänsteproducenter och lokala aktörer. Som Funktionshinderbyråns styrgrupp fungerar Handikappforums styrelse.

Det lönar sig att kontakta Funktionshinderkortets byrå. Någon kanske har hittat kortet och skickat det till oss på posten. Om kortet inte hittas, måste du beställa ett nytt kort. Kortansökan görs på samma sätt som första gången, det vill säga att du först ska skicka blanketten till Fpa för att ansöka om att få beställa Funktionshinderkortet. Instruktioner för detta finns här: Hur ansöker jag om kortet?

Du kan skicka kortet avgiftsfritt till adressen Funktionshinderkortets byrå, Tukena-säätiö, Avtal: 5009474, 00003 Svarsförsändelse. Du behöver inget frimärke. Vi returnerar kortet till dess innehavare efter att innehavaren först har kontaktat oss.