Gå till innehåll

Bättre kundtjänst genom Funktionshinderkortet

Personer med funktionshinder är en viktig och växande målgrupp för tjänsteleverantörer. EU:s Funktionshinderkort och den växande kännedomen om kortet ökar delaktighet och jämställdhet för personer med funktionvariationer.

EU:s Funktionshinderkort är ett praktiskt sätt att visa eller bestyrka t.ex. sitt behov av assistentstöd eller något annat specialbehov när man använder olika tjänster.

För att Funktionshinderkortet ska få så mycket synlighet och tas i bruk så mycket som möjligt i hela Finland behöver vi stöd också från din organisation.

Bli en föregångare – anmäl din tjänst som ett besöksmål för Funktionshinderkortet!

Vill du ha mera positiv synlighet och nya kunder för dina tjänster? Kom med och främja delaktighet och ett aktiv liv för personer med funktionshinder!

Funktionshinderkortet är en möjlighet att bredda din kundkrets. Genom att utveckla dina tjänster till att bli allt mera tillgängliga kan du bättre betjäna personer med funktionsvariationer som är en viktig kundgrupp.

Vår önskan är ändå att ni behåller eventuell redan välfungerande t.ex. biljett- och assistent-praxis också framöver, eftersom kortet används av bara en viss del av personer med specialbehov.

Vid besöksmål för Funktionshinderkortet

  • En assistent eller stödperson till en innehavare av ett Funktionshinderkort har gratis inträde till våra tjänster när kortet är försett med A-märkning och/eller
  • En assistent eller stödperson till en innehavare av ett Funktionshinderkort har alltid gratis inträde till våra tjänster och/eller
  • Våra utrymmen är tillgängliga för alla och har hinderfri ingång och passage mellan olika utrymmen och/eller
  • Våra utrymmen har tillgänglig WC och/eller
  • Våra utrymmen har tydlig skyltning och/eller
  • Nära/vid våra utrymmen finns tillgänglig parkering och/eller
  • Vår läktare har rullstolsplatser och/eller
  • Våra utrymmen har induktionsslinga och/eller
  • Tydlig information om tillgänglighet i våra utrymmen finns att läsa på våra egna webbsidor och
  • Hela vår personal förbinder sig till att på bästa möjliga sätt erbjuda service för våra kunder med funktionshinder.

Positiv synlighet

Vi erbjuder positiv synlighet för Funktionshinderkortets besöksmål såväl på de här webbsidorna som på våra sociala nätverk på Facebook, Twitter och Instagram. Vi uppmuntrar personer som använder Funktionshinderkortet att dela med sig av sina positiva upplevelser av god kundbetjäning vid besöksmål som använder Funktionshinderkortet genom att bl.a. använda #vammaiskortti.

Blev du intresserad av eller har du kanske frågor gällande Funktionshinderkortet? Kontakta oss, så kan kan vi tillsammans fundera hur just ni kan delta!

Kolla videon om alla fördelar Funktionshinderkortet ger: