Siirry sisältöön

Du kan ansöka om EU:s Funktionshinderkort genom flera officiella beslut. Du behöver alltså inte ha ett separat beslut för att ansöka om Funktionshinderkortet.

Du kan ansöka om Funktionshinderkortet med ett officiellt beslut som du fått redan tidigare. Sådana beslut är:

 • Fpa:s handikappbidrag för personer under 16 år
 • Fpa:s handikappbidrag för personer över 16 år
 • Vårdbidrag för personer som får Fpa:s pension
 • Beslut om tolkningstjänst för personer med hörselnedsättning (A)
 • Beslut om tolkningstjänst för personer med hörsel- och synnedsättning  (A)
 • Beslut om tolkningstjänst för personer med talskada (A)
 • Avtal om närståendevård (Funktionshinderkort avsett för person som har en närståendevårdare) (A)
 • Beslut om färdtjänst enligt handikappservicelagen
 • Beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (s.k. beslut om färdtjänst) (A)
 • Beslut om ledsagartjänst (som en del av färdtjänst enligt handikappservicelagen eller som en del av socialvårdslagens beslut om stöd för rörlighet) (A)
 • Beslut om serviceboende i enlighet med handikappservicelagen  (A)
 • Beslut om personlig assistans i enlighet med handikappservicelagen  (A)
 • Beslut om dagsverksamhet i enlighet med handikappservicelagen (A)
 • Beslut i enlighet med Specialomsorgsprogram och tjänster som baserar sig på det (A)
 • Synskadekort (A)
 • Beslut om särskilt stöd (A)

(A) = Om det i samband med listan ovan finns symbolen (A), får du på basen av detta beslut också välja att få en A-märkning på ditt kort. Med A-märket kan du visa att du behöver ha en assistent eller en stödperson med dig.