Siirry sisältöön

Du kan ansöka om EU:s Funktionshinderkort genom flera officiella beslut. Du behöver alltså inte ha ett separat beslut för att ansöka om Funktionshinderkortet.

Du kan ansöka om Funktionshinderkortet med ett officiellt beslut som du fått redan tidigare. Sådana beslut är:

FPA:s förmåner och service:

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • tolktjänst för personer med hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med syn- och hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med talskada (A).

Övriga beslut:

 • beslut om dagverksamhet enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • beslut om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (dvs. beslut om individuell färdtjänst)
 • beslut om följeslagarservice (A)
 • synskadekort (A)
 • avtal om närståendevård (funktionshinderkort som är avsett för den som får närståendevård) (A)
 • beslut om serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • beslut om personlig assistans enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • beslut enligt ett specialomsorgsprogram och därtill anknytande tjänster (A)
 • beslut om särskilt stöd (A)
 • beslut om andningsförlamning (A)

(A) = Om det i samband med listan ovan finns symbolen (A), får du på basen av detta beslut också välja att få en A-märkning på ditt kort. Med A-märket kan du visa att du behöver ha en assistent eller en stödperson med dig.