Gå till innehåll

Välkommen att bekanta dig med EU:s Funktionshinderkort!

På de här sidorna får du information om EU:s Funktionshinderkort och om besöksmål där man kan använda Funktionshinderkortet i Finland.

EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt hjälpmedel för kommunikation och delaktighet. Kortets syfte är att underlätta ett aktivt deltagande i samhället för människor med specifika behov av hjälp och stöd. EU:s Funktionshinderkort gäller i tio (10) år. Efter det kan du förnya kortet. 

Funktionshinderkortet har utvecklats som ett samarbete

Funktionshinderkortet har i Finland utvecklats med stöd av EU:s grundrättighets-, jämställdhets- och medborgarprogram under åren 2016-2017.

I utvecklingsarbetet har ett flertal handikapporganisationer, tjänsteleverantörer, Social- och hälsovårdsministeriet, Fpa och Institutet för hälsa och välfärd deltagit.

För koordineringen av genomförandet av Funktionshinderkortet svarar Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning (Kvps). Sedan början av år 2018 får utvecklingsarbetet stöd av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA.

EU-handikappkortet har föreslagits infört i alla EU-länder

Du kan hitta mer information här: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=sv

Titta på videon
EU:s Funktionshinderkort – fler möjligheter