Siirry sisältöön

Tällä sivulla on ohjeistus asumisyksiköiden työntekijöille asiakkaiden Vammaiskorttihakemusten tekoon.

EU:n Vammaiskorttia voi hakea vain jo olemassa olevalla, myönnetyllä virallisella päätöksellä.

Vammaiskorttiin oikeuttavia päätöksiä ovat:


• Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
• Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
• Kelan eläkettä saavan hoitotuki
• Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
• Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
• Vammaispalvelulain mukainen päivätoimintapäätös
• Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
• Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu -päätös (A)
• Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
• Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
• Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
• Näkövammaiskortti (A)
• Omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
• Päätös saattajapalvelusta (osana VPL:n kuljetuspalvelua tai SHL:n mukainen liikkumista
tukeva päätös) (A)
• Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)
• Erityisen tuen päätös (A)

Merkintä (A) = Osalla päätöksistä Vammaiskorttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi
halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen ja mukanaolon. A-merkinnällä saa
Vammaiskorttikohteisiin avustajan mukaan veloituksetta, ellei palveluntarjoaja toisin mainitse.

Näin tilaat kortin asumisyksikössä:

 1. Tarkistakaa, että asiakkaalla on korttiin oikeuttava päätös (ks. lista yläpuolella).
 2. Täyttäkää Kelan Vammaiskortin tilauslupalomake (VK1) ja täydentäkää siihen toimiva
  sähköpostiosoite. Jos asiakkaalla ei ole omaa sähköpostiosoitetta, sähköpostiosoitteena
  voi käyttää esimerkiksi läheisen tai henkilökunnan osoitetta. Sähköpostiosoitetta tarvitaan korttihakemuksen viimeistelyyn verkossa.
 3. Toimittakaa Vammaiskortin tilauslupalomake Kelaan. HUOM! Jos asiakkaalla ei ole
  verkkopankkitunnuksia, joilla kirjautua Kelan asiointipalveluun, lähettäkää
  tilauslupalomake ja tarvittavat liitteet postitse. (Lomake ja ohjeistus löytyvät osoitteesta
  https://www.kela.fi/nain-haet-vammaiskorttia).
 4. Kun Kelassa on tarkistettu päätöksen voimassaolo, saatte Vammaiskortin tilauslinkin
  tilauslupalomakkeella antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Tilauslinkin kautta pääsette
  kirjautumaan tilausjärjestelmään. Varmistakaa tässä vaiheessa, että kortin hakijan
  kasvokuva on tallennettuna sille laitteelle, jolla aiotte täydentää korttitilauksen.
  HUOM! Kasvokuvan ei tarvitse olla valokuvaamossa otettu, vaan se voi olla esim.
  kännykän kameralla itse otettu kuva.
 5. Täydentäkää korttitilaus verkossa.
 6. Korttitilauksen täydennysvaiheessa voitte liittää Vammaiskorttiin myös avun ja tuen
  tarpeita kuvaavia symboleita. Voitte lisätä korttiin myös QR-koodin, jonka avulla
  kortin haltija voi kertoa omasta tuen tarpeestaan. Lisätietoa QR-koodista löytyy täältä.
 7. Vammaiskorttihakemus viimeistellään maksamalla korttitilaus verkkopankkitunnuksilla.

  HUOM! Jos kortin hakijalla ei ole verkkopankkitunnuksia, on korttitilauksesta
  mahdollista saada paperilasku.
  Halutessanne paperilaskun, viimeistelkää korttitilaus ensin
  maksuvaiheeseen asti ja olkaa tämän jälkeen yhteydessä Vammaiskorttitoimistoon. Kertokaa, että tarvitsette laskun ja mihin osoitteeseen lasku lähetetään. Paperilasku voidaan lähettää hakemuksessa käytettyyn kotiosoitteeseen tai esimerkiksi suoraan edunvalvojalle.

  Käytettäessä paperilaskumahdollisuutta, lähtee kortti tuotantoon vasta, kun tilaus näkyy
  maksettuna Vammaiskorttitoimiston järjestelmässä. Tästä syystä paperilaskulla
  maksettaessa kortin toimitusaika pitenee.