Siirry sisältöön

Tällä sivulla on ohjeistus asumisyksiköiden työntekijöille asiakkaiden Vammaiskorttihakemusten tekoon.

EU:n Vammaiskorttia voi hakea vain jo olemassa olevalla, myönnetyllä virallisella päätöksellä.

Vammaiskorttiin oikeuttavia päätöksiä ovat:

Kelan etuudet:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • kuulovammaisen tulkkauspalvelu (A)
 • kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspalvelu (A)
 • puhevammaisen tulkkauspalvelu (A).

Muut päätökset:

 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (ns. kuljetuspalvelupäätös)
 • vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
 • näkövammaiskortti (A)
 • omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
 • saattajapalvelu (A)
 • vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (A)
 • henkilökohtainen apu (A)
 • erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)
 • erityisen tuen päätös (A)

(A) = Voit saada korttiisi A-merkinnän. Sen avulla voit halutessasi osoittaa, että tarvitset mukaasi avustajan tai tukihenkilön.

Näin tilaat kortin asumisyksikössä:

 1. Tarkistakaa, että asiakkaalla on korttiin oikeuttava päätös (ks. lista yläpuolella).
 2. Täyttäkää Kelan Vammaiskortin tilauslupalomake (VK1) ja täydentäkää siihen toimiva
  sähköpostiosoite. Jos asiakkaalla ei ole omaa sähköpostiosoitetta, sähköpostiosoitteena
  voi käyttää esimerkiksi läheisen tai henkilökunnan osoitetta. Sähköpostiosoitetta tarvitaan korttihakemuksen viimeistelyyn verkossa.
 3. Toimittakaa Vammaiskortin tilauslupalomake Kelaan.
  • HUOM! Jos asiakkaalla ei ole
   verkkopankkitunnuksia, joilla kirjautua Kelan asiointipalveluun, lähettäkää
   tilauslupalomake ja tarvittavat liitteet postitse. (Lomake ja ohjeistus löytyvät osoitteesta https://www.kela.fi/nain-haet-vammaiskorttia).
 4. Kun Kelassa on tarkistettu päätöksen voimassaolo, saatte Vammaiskortin tilauslinkin
  tilauslupalomakkeella antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Tilauslinkin kautta pääsette
  kirjautumaan tilausjärjestelmään. Varmistakaa tässä vaiheessa, että kortin hakijan
  kasvokuva on tallennettuna sille laitteelle, jolla aiotte täydentää korttitilauksen.
  • HUOM! Kasvokuvan ei tarvitse olla valokuvaamossa otettu, vaan se voi olla esim.
   kännykän kameralla itse otettu kuva.
 5. Täydentäkää korttitilaus verkossa.
 6. Korttitilauksen täydennysvaiheessa voitte liittää Vammaiskorttiin myös avun ja tuen
  tarpeita kuvaavia symboleita. Voitte lisätä korttiin myös QR-koodin, jonka avulla
  kortin haltija voi kertoa omasta tuen tarpeestaan. Lisätietoa QR-koodista löytyy täältä.
 7. Vammaiskorttihakemus viimeistellään maksamalla korttitilaus verkkopankkitunnuksilla.

  HUOM! Jos kortin hakijalla ei ole verkkopankkitunnuksia, on korttitilauksesta
  mahdollista saada paperilasku.
  Halutessanne paperilaskun, viimeistelkää korttitilaus ensin
  maksuvaiheeseen asti ja olkaa tämän jälkeen yhteydessä Vammaiskorttitoimistoon. Kertokaa, että tarvitsette laskun ja mihin osoitteeseen lasku lähetetään. Paperilasku voidaan lähettää hakemuksessa käytettyyn kotiosoitteeseen tai esimerkiksi suoraan edunvalvojalle.

  Käytettäessä paperilaskumahdollisuutta, lähtee kortti tuotantoon vasta, kun tilaus näkyy
  maksettuna Vammaiskorttitoimiston järjestelmässä. Tästä syystä paperilaskulla
  maksettaessa kortin toimitusaika pitenee.

Edunvalvonta

Jos asiakkaan toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu voi asiakas hakea korttia itse ja allekirjoittaa hakemuksen itse. Asiasta ilmoitetaan edunvalvojalle.

Edunvalvoja voi myös hakea korttia asiakkaan puolesta. Silloin edunvalvoja allekirjoittaa hakemuksen kohdan 6. asiakkaan allekirjoitus. Tilauslupalomakkeen kohtaa 5. Valtuutus ei tarvitse näissä tilanteissa täyttää.

Asiakas voi valtuuttaa myös kolmannen henkilön hakemaan korttia puolestaan. Silloin hakemuksesta täytetään kohta 5. Valtuutus, asiakas itse allekirjoittaa kohdan 6. Asiakkaan allekirjoitus ja asiasta ilmoitetaan edunvalvojalle.

Jos asiakkaan toimikelpoisuutta on rajoitettu asiakas ei voi itse hakea tilauslupaa. Asiakas ei myöskään itse voi valtuuttaa kolmatta henkilöä hakemaan tilauslupaa puolestaan. Asiakkaan edunvalvoja voi hakea tilauslupaa. Edunvalvoja allekirjoittaa hakemuksen kohdan 6. Asiakkaan allekirjoitus.