Gå till innehåll

Nokkakiven Huvipuisto

Lievestuore
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna