Gå till innehåll

Scandic Hotels Oy

Rikstäckande
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Induktionsslinga
  • Information om hinderfrihet på nätet
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna