Gå till innehåll

Lylyn Pisara Oy

Toholampi
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Information om hinderfrihet på nätet