Siirry sisältöön

Lappeenrannan urheilutalo

Villmanstrand
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Gratis inträde med A-märkning för assistent
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Induktionsslinga
  • Information om hinderfrihet på nätet
  • Rullstolsplatser i läktaren
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna
  • Vammaiskortin haltija on oikeutettu erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttiin