Gå till innehåll

Lappeenrannan urheilutalo

Villmanstrand
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Gratis inträde med A-märkning för assistent
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Induktionsslinga
  • Information om hinderfrihet på nätet
  • Innehavare av funktionshinderkort har rätt till ett sim- och gymkort för särskilda grupper
  • Rullstolsplatser i läktaren
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna