Gå till innehåll

Helsinki Panorama Sightseeing

Helsingfors
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Gratis inträde med A-märkning för assistent
  • Information om hinderfrihet på nätet