Gå till innehåll

Åbo konstmuseum

Åbo
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri WC
  • Information om hinderfrihet på nätet
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna