Siirry sisältöön

Rikstäckande

Scandic Hotels Oy

Rikstäckande
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Induktionsslinga
  • Information om hinderfrihet på nätet
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna

OnniBus.com

Rikstäckande
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Gratis inträde med A-märkning för assistent
  • Information om hinderfrihet på nätet
  • Kontakta oss via e-post eller genom att ringa 044 7057110 och informera oss om assistenten.