Gå till innehåll

Jyväskylä

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari

Jyväskylä
  • Gratis inträde för assistent med Funktionshinderkortet
  • Gratis inträde med A-märkning för assistent
  • Hinderfri parkering
  • Hinderfri passage mellan olika utrymmen
  • Hinderfri WC
  • Induktionsslinga
  • Tydlig skyltning i lokalen/lokalerna

Jyväskylän seudun joukkoliikenne

Jyväskylä
  • Rätt till assistent kan erhållas för Waltti-resekortet genom att uppvisa EU A-märkt funktionshindenkortkort på Linkki serviceställe.